Om formålet med arbejdet

spiral2

Tankerne bag Forlaget Biotopen bygger på et måske frygtelig naivt håb, nemlig tanken om at menneskeheden kan forlænge og forbedre sin tid på jorden, hvis den opfører sig ordentligt. Alle kender betingelserne, alle er bevidst om den mangelfulde indsats der bliver gjort. Alligevel er der ikke meget håb at hente i den erfaringsbaserede viden. Grunden hertil er de allestedsnærværende kortsigtede mål, der kommer ind og skygger for de langsigtede. På alle planer, fra det individuelle til det globale. De snævre særinteresser, som til enhver tid spærrer for de fælles interesser. Menneskehedens overlevelse hører til de langsigtede mål, og tæller derfor kun lidt, sammenlignet med de højt priste kortsigtede og selviske interesser. De langsigtede mål handler om at sikre livsgrundlaget for alle, for menneskeheden, for liv på jord.

Desværre føres dialogen mellem indflydelsesrige kræfter, politiske og økonomiske, sjældent i gensidig forståelse, oftest som konfrontation. Med en argumentation som mellem rovdyr og rivaler, på et mentalt niveau som hos snegle og orme. Det kan ikke være vejen frem, det kan menneskene gøre bedre. Vi må sætte os i stand til at tænke og planlægge klogere, og tage betingelserne for livets og civilisationernes fortsatte eksistens alvorligt. Den nødvendige viden forefindes, den nødvendige bevidsthed er til stede. Viden og bevidsthed om de levevilkår, som naturen har tilvejebragt og vi selv har formet – ikke altid med de bedste resultater. Den viden trænger til at udbredes. Men hvad med den nødvendige vilje, følger den med? Viljen må føres helt frem til beslutningstagerne. Viljen til at holde op med at forringe livsgrundlaget, og begynde at forbedre det. Deri ligger ansvaret, deraf afhænger fremtiden.